ZWROT KU
Nasze zwrócenie się ku komuś lub czemuś jest ruchem zaczynającym się w sercu. Przychodzi nam z łatwością wtedy, kiedy w pierwszej kolejności uda się nam patrzenie na naszą matkę.
Co wtedy, kiedy staje coś temu na drodze, albo kiedy zwrócenie się ku niej zostało przedwcześnie przerwane?
Zamiast zwracać się z miłością i szacunkiem ku sobie samym i ku innym, odwracamy się od siebie i innych. Takie odwrócenie staje się podstawowym wewnętrznym i zewnętrznym ruchem, również w relacji do naszego sukcesu.
Powstaje pytanie: W jaki sposób odmienić nasz ruch odwracania się od i zamienić go na ruch zwracania się ku naszemu życiu, ku innym ludziom, ku naszemu sukcesowi i szczęściu?
B. Hellinger

Zapraszam na całodniowe spotkanie z samym sobą. Pracujemy metodą Berta Hellingera. Metoda ta przywraca zaburzony porządek w różnych aspektach naszego życia, tam gdzie coś utknęło, tam gdzie coś boli, tam gdzie nie wiemy dlaczego…

Szczegóły spotkania w linku: https://www.facebook.com/events/1818765491576452/